+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
НОВИНИ
Д-р Станев даде своето експертно мнение пред екипа на Kreston BulMar за стратегията, бизнес модела, мениджмънта, ...
Втората IFS Conference България срещна бизнес, държава и сертификатори. Д-р Любен Станев бе участник в IFS Conferen ...
EXPERTS Ltd. /www.experts.bg/ е организация, която обединява доказани експерти по маркетинг и брандинг. Експертите в нея провеждат фирмени обучения и консултации по увеличаване на продажбите, търговски умения на екипа, маркетингови комуникации, маркетингови активности на компанията, мениджмънт, управление на бранда, личностно развитие и други, според вашите нужди. Най-голямото предимство на организацията е самите експерти, всеки от които е доказан и признат в маркетинговите среди. Те ще открият проблемите във вашия бизнес и ще ви дадат експертни решения за справянето им с тях.
Вижте повече
Кои са EXPERTS

Изследване на консумативно поведение;
Изследване на предпочитания;

Нов български университет
Управление на маркетинга;
Маркетингови анализи, стратегии, програми;


Професор в УНСС
Креатив;
Творчески решения;
ИМК: Реклама – рекламен спот;
Концептиране на идеята;
Креатив
Обучения по маркетинг и брандинг;
Търговски обучения;
Персонален коучинг и менторство;
Ценообразуване;
Анадър Пойнт Адвайзърс ЕООД

Разработване на цялостна маркетингова стратегия;

Професор в УНСС
Психология на аудиторията;
Психология на купувача;
Комуникационен микс;
Интернет планиране;


„ДМД Консулт 1" ЕООД и „Бизнес клуб" ЕООД
Изграждане на брандове;
Развиване на брандове;

CEO Diplomat Corporation
ИМК;
Маркетинг планиране;
Корп. планиране;
Упр. на процесите;
Промоции;
Дистрибуция;

Мениджър Корпоративно развитие и планиране
Креатив в рекламните си стратегии;
Сценарии;
Режисура;
Маркетинг одит;
Бранд одит;
Маркетинг планиране;
Сегментиране;
Таргетиране;
Позициониране;
EXPERTS Ltd.
БЛОГ - ГЛАСЪТ НА EXPERTS
Д-р Любен Станев
30.12 2015 г.
Всички ние 24/7 водим преговори и когато успяваме, сключваме изгодни сделки – независимо дали в бизнеса или в семейств ...
CEO Diplomat Corporation
Саша Давидова
22.12 2015 г.
Има всеобщо схващане, че клиентите винаги са прави, дори се стига до метафората „Клиентът е Бог“. Доста от Вас вероятн ...
EXPERTS Ltd.
Ангел Станев
22.12 2015 г.
Един от най-често задаваните въпроси, които отправят клиентите ни, когато ги консултираме или обучаваме е „как да успе ...
Мениджър Корпоративно развитие и планиране
Д-р Любен Станев
30.01 2016 г.
Всички знаем, че продажбите движат света - непрекъснато ни продават и ние продаваме на някой. Ето защо темата е много ва ...
CEO Diplomat Corporation
Саша Давидова
30.01 2016 г.
Разбирането на това как мислят и действат потребителите при вземане на решение за покупка би ни улеснило много в продажб ...
EXPERTS Ltd.
Ангел Станев
30.01 2016 г.
Факт е, че бизнесът се развива динамично. Непрекъснато възникват новости, с които да се съобразяваме, защото старите мех ...
Мениджър Корпоративно развитие и планиране
Д-р Любен Станев
28.02 2016 г.
Принципът „бъди различен или умри” е абсолютно валиден в брандинга. Ако един бранд не е различен, той буквално умира, ...
CEO Diplomat Corporation
Саша Давидова
28.02 2016 г.
Уважаеми читатели на сп. Бизнес клуб, знам, че много от вас прочетоха заглавието и си казаха „ооо, този дигитален марк ...
EXPERTS Ltd.
Ангел Станев
28.02 2016 г.
Колкото и успешен да е всеки бизнес, рано или късно ще има недоволни клиенти. И това е ок. Такива има много повече ког ...
Мениджър Корпоративно развитие и планиране


още статии