+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ

Всички описани тренинги могат да бъдат съчетани, според конкретните нужди на съответната компания, както и да бъдат добавени нови теми. Всеки тренинг се гради, въз основа на спецификите на участниците в него и сферата, в която работят. Продължителността и цената зависят от упоменатите специфики в настоящия абзац.Брандинг
Целта на тренинга е участниците да осъзнаят важността от брандинга. Да научат как да управляват бранда си ефективно по основните критерии за успешен бранд. По време на този тренинг се изучават и практикуват доказани и успешни методи за бранд мениджмънт.
Тренингът има за цел да научи участниците дали е време и как марката да се промени. Да се установят начините на промяна, което ще помогне на участниците да разберат дали на марката е нужен ребрандинг (цялостна промяна) или по-скоро рестайлинг (главно промяна на лого или шрифт).
Обучението има за цел участниците да научат как да се позиционира бранда, който изграждат. В случай, че вече е позициониран в съзнанието на потребителите, да се установи това ли е желаната позиция или има нужда от модификация (репозициониране) и в каква насока.
Маркетинг
Концепцията на този тренинг е изградена изцяло на база получаването на знания и практически умения, свързани с използването на този толкова важен и доста често неглижиран инструмент. Преминавайки през това обучение служителите ще се научат как да управляват и ползват изцяло...
Този тренинг е “скок” от сухата маркетингова теория в практическото приложение на маркетинга в реалния бизнес, поднесена по достъпен начин. В него участниците се научават на конкретни маркетинг техники, които да допринесат за печалбата на фирмата.
Тренингът цели участниците да осъзнаят важността да превърнат съществуващите клиенти в лоялни. Да научат техники за лоялност на удовлетворените клиенти. Да им помогне да създават програми за лоялност, според различните групи целеви клиенти. Да направят недоволния клиент
Маркетингови комуникации
Участниците в този тренинг научават как да комуникират марката си по-ефективно и интегрирано в различните форми като реклама, ПР, насърчаване на продажбите, лични продажби към различните типове клиенти, така че посланията да достигнат до тях правилно и да им въздействат за покупка.
Търговски умения
Целта на тренинга е търговците да подобрят способностите си за определяне нуждите на клиента, водене на преговори и справяне с възраженията. Да бъдат по-мотивирани и успешно да мотивират екипите си. Да се възползват максимално от силата на бранда, както и да овладеят умението
Тренингът има за цел да представи по един забавен и екстравагантен начин основните принципи, на които се основават печелившите сделки.
Целта на обучението е участниците да повишат увереността си при осъществяването на студени обаждания. Да осъзнаят важността на анализите на показателите и ползата от следенето на коефициентите. Да се запознаят с трите основни типа клиенти и да получат конкретни примери за сценарии.
Обучението има за цел служителите да се запознаят с психологическите аспекти, които ни влияят при вземането на решения. Да се научат правилно да оценяват отсрещната страна и съответно да приспособяват себе си, с цел извличане на максимална полза в преговорите.
Обучението има за цел служителите да осъзнаят целите и ползите от успешното следпродажбено обслужване. Да овладеят конкретни техники и прийоми, които биха подобрили и улеснили процеса. Да се научат как да изграждат и пазят лоялната си клиантела и да оценят важността на обратната връзка.
Целта на този тренинг е да обогати познанията и надгради уменията за продажби на търговците. По време на обучението те ще се запознаят с основите на НЛП и как могат да прилагат тези знания в ежедневната си практика. Служителите ще осъзнаят предимствата на активното...
Мениджмънт
Благодарение на тренинга, участниците научават каква е личната отговорност на всеки служител затова фирмата да се издигне на върха. Мениджърите научават как да изградят и поддържат добре сработен екип. Освен това знаят как да изградят концепция за развитие на фирмата.
Тренингът е създаден да подобри уменията на мениджърите по управление. Да ги научи как първо да бъдат добри мениджъри на себе си, а после и на подчинените си. Да им помогне да развият своите професионални качества, така че да са по-успешни в работата си.
Обучението има за цел да научи участниците как да се справят с недоволството на служителите си при решаването на поставените им задачи. Да обучи мениджърите как подчинените им да не настройват колегите си с интриги и клюки. Да мотивират подчинените си да вършат качествено...
Тренингът е създаден да научи лидерите на екипи как да сплотяват колектива. Да знаят как да създадат здрава работна среда. Да стопират конфликти. Да научат служителите си как дават най-доброто от себе си. Да ги мотивират, подтикнт към дисциплина и проактивност.
Тренингът е създаден да помага на участниците отново да постигат фирмен успех . Да ги научи как да изградят устойчива печалба, независимо от финансовата криза. Да научи предприемачите какви грешки са го повели до спад и как да ги предотврати.
Личностно развитие
Целта на тренинга е участниците да се запознаят с най- важните характеристики на езикът на тялото и да се научат да общуват, чрез различните канали за комуникация. По време на това обучение се изучават и практикуват доказани и успешни методи за презентация.
Целта на обучението е ръководителите на екипи и мениджърите от средно ниво да усъвършенстват уменията си за управление и мотивиране на служителите. Да се научат как да се справят в конфликтни ситуации, както и да комуникират по начин, който да им помогне да...