+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ОБУЧЕНИЯ Маркетинг

Маркетинг

Концепцията на този тренинг е изградена изцяло на база получаването на знания и практически умения, свързани с използването на този толкова важен и доста често неглижиран инструмент. Преминавайки през това обучение служителите ще се научат как да управляват и ползват изцяло...
Този тренинг е “скок” от сухата маркетингова теория в практическото приложение на маркетинга в реалния бизнес, поднесена по достъпен начин. В него участниците се научават на конкретни маркетинг техники, които да допринесат за печалбата на фирмата.
Тренингът цели участниците да осъзнаят важността да превърнат съществуващите клиенти в лоялни. Да научат техники за лоялност на удовлетворените клиенти. Да им помогне да създават програми за лоялност, според различните групи целеви клиенти. Да направят недоволния клиент