+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ОБУЧЕНИЯ Мениджмънт

Мениджмънт

Благодарение на тренинга, участниците научават каква е личната отговорност на всеки служител затова фирмата да се издигне на върха. Мениджърите научават как да изградят и поддържат добре сработен екип. Освен това знаят как да изградят концепция за развитие на фирмата.
Тренингът е създаден да подобри уменията на мениджърите по управление. Да ги научи как първо да бъдат добри мениджъри на себе си, а после и на подчинените си. Да им помогне да развият своите професионални качества, така че да са по-успешни в работата си.
Обучението има за цел да научи участниците как да се справят с недоволството на служителите си при решаването на поставените им задачи. Да обучи мениджърите как подчинените им да не настройват колегите си с интриги и клюки. Да мотивират подчинените си да вършат качествено...
Тренингът е създаден да научи лидерите на екипи как да сплотяват колектива. Да знаят как да създадат здрава работна среда. Да стопират конфликти. Да научат служителите си как дават най-доброто от себе си. Да ги мотивират, подтикнт към дисциплина и проактивност.
Тренингът е създаден да помага на участниците отново да постигат фирмен успех . Да ги научи как да изградят устойчива печалба, независимо от финансовата криза. Да научи предприемачите какви грешки са го повели до спад и как да ги предотврати.