+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ОБУЧЕНИЯ Личностно развитие

Личностно развитие

Целта на тренинга е участниците да се запознаят с най- важните характеристики на езикът на тялото и да се научат да общуват, чрез различните канали за комуникация. По време на това обучение се изучават и практикуват доказани и успешни методи за презентация.
Целта на обучението е ръководителите на екипи и мениджърите от средно ниво да усъвършенстват уменията си за управление и мотивиране на служителите. Да се научат как да се справят в конфликтни ситуации, както и да комуникират по начин, който да им помогне да...