+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало КОНСУЛТАЦИИ

КОНСУЛТАЦИИ

Консултациите на EXPERTS са по казуси във Вашия бизнес, които Ви вълнуват. Насреща са експерти, които ще разберат проблемите и нуждите на бизнеса Ви и веднага ще Ви дадат експертна бизнес консултация.

Повечето ни партньори, на които извършваме консултантска дейност са на абонаментен принцип.

Някои от услугите, по които EXPERTS може да Ви консултира са бизнес развитие, мениджмънт, търговски умения, както и:
Брандинг
Бранд одитът показва къде се намира брандът в момента. Съставен е от две части – вътрешен и външен. Вътрешен: моментно позициониране; принципи, които отстоява бранда; уникално...
Бранд позиционирането е трайното впечатление, което потребителят има за един бранд и го отличава от другите конкурентни. Основава се на действителни или/и мними черти и е...
Корпоративната бранд идентичност има три компонента: дизайн, поведение и комуникация. Дизайн:лого и бранд бук; слоган (девиз); цветове; комплект от шрифтове. Поведение...
Ребрандингът е процес на изменение образа на бранда, който има за цел да му даде нов имидж, за да го направи по-привлекателен за потребителите. Помага за създаване на ново усещане за...
Корпоративната социална отговорност (КСО) се отнася до компаниите, които поемат отговорност за тяхното въздействие върху обществото. Същевременно, КСО е все по-важна за...
Маркетинг
Маркетинг одитът е систематичен, изчерпателен и периодичен преглед на цялата търговска дейност на компанията. Целта е, чрез него да се определи какво се прави в момента и да се...
Маркетинговите проучвания включват процесът на събиране, анализиране и интерпретиране на информация за пазара на даден продукт. Те дават точна и изчерпателна информация, която...
В маркетинговия план се планира как и посредством какви механизми, компанията да привлече и задържи клиенти. Той е от съществено значение за успеха на всеки бизнес. Този план...
Разработването на маркетингова стратегия е от жизненоважно значение за успеха на всеки бизнес. Основните елементи на маркетинговата стратегия са: определяне на силните и слаби...
Продуктовият мениджмънт включва развиване на продуктите, така че да отговарят по-добре на нуждите на клиентите, в това число и работа по продуктови иновации. Управлението на продукти...
Определянето на цените на продуктите е ключов елемент при определянето на рентабилността на компанията. Въпреки това, не винаги е лесно да се направи. Ако цената е твърде висока...
Дигиталният маркетинг може да включва услуги като: интернет комуникация: реклама, PR, включително в социални медии; онлайн анализи; SEO оптимизация; уеб дизайн, изработка...
Интегрирани маркетингови комуникации
Ефективна реклама е тази, която продава повече, по-често, на повече клиенти, за повече пари и има силата да постигне контрол върху съобщението и засилена изразителност. Според Дейвид Огилви...
"Връзките с обществеността"/ "Pubic relations" представляват управление на комуникацията между една организация и нейните публики. Те включват разнообразие от програми с комуникация...
Личните продажби представляват персонален контакт с един или няколко клиенти, където продавачът убеждава и подпомага клиента при вземането на решение за покупка. Те са...
Насърчаването на продажбите е дейност, която действа като директна подбуда или предлага добавена стойност или стимул към продукта, насочена към прекупвачи, търговски...