+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ЕКСПЕРТИ

ЕКСПЕРТИ


Изследване на консумативно поведение;
Изследване на предпочитания;

Нов български университет
Управление на маркетинга;
Маркетингови анализи, стратегии, програми;


Професор в УНСС
Креатив;
Творчески решения;
ИМК: Реклама – рекламен спот;
Концептиране на идеята;
Креатив
Обучения по маркетинг и брандинг;
Търговски обучения;
Персонален коучинг и менторство;
Ценообразуване;
Анадър Пойнт Адвайзърс ЕООД

Разработване на цялостна маркетингова стратегия;

Професор в УНСС
Психология на аудиторията;
Психология на купувача;
Комуникационен микс;
Интернет планиране;


„ДМД Консулт 1" ЕООД и „Бизнес клуб" ЕООД
Изграждане на брандове;
Развиване на брандове;

CEO Diplomat Corporation
ИМК;
Маркетинг планиране;
Корп. планиране;
Упр. на процесите;
Промоции;
Дистрибуция;

Мениджър Корпоративно развитие и планиране
Креатив в рекламните си стратегии;
Сценарии;
Режисура;
Маркетинг одит;
Бранд одит;
Маркетинг планиране;
Сегментиране;
Таргетиране;
Позициониране;
EXPERTS Ltd.