+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ОБУЧЕНИЯ Търговски умения

Търговски умения

Целта на тренинга е търговците да подобрят способностите си за определяне нуждите на клиента, водене на преговори и справяне с възраженията. Да бъдат по-мотивирани и успешно да мотивират екипите си. Да се възползват максимално от силата на бранда, както и да овладеят умението
Тренингът има за цел да представи по един забавен и екстравагантен начин основните принципи, на които се основават печелившите сделки.
Целта на обучението е участниците да повишат увереността си при осъществяването на студени обаждания. Да осъзнаят важността на анализите на показателите и ползата от следенето на коефициентите. Да се запознаят с трите основни типа клиенти и да получат конкретни примери за сценарии.
Обучението има за цел служителите да се запознаят с психологическите аспекти, които ни влияят при вземането на решения. Да се научат правилно да оценяват отсрещната страна и съответно да приспособяват себе си, с цел извличане на максимална полза в преговорите.
Обучението има за цел служителите да осъзнаят целите и ползите от успешното следпродажбено обслужване. Да овладеят конкретни техники и прийоми, които биха подобрили и улеснили процеса. Да се научат как да изграждат и пазят лоялната си клиантела и да оценят важността на обратната връзка.
Целта на този тренинг е да обогати познанията и надгради уменията за продажби на търговците. По време на обучението те ще се запознаят с основите на НЛП и как могат да прилагат тези знания в ежедневната си практика. Служителите ще осъзнаят предимствата на активното...