+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало ЕКСПЕРТИ Саша Давидова

Саша Давидова


EXPERTS Ltd.
Маркетинг мениджър
Експертът е EXPERT, когато превръща своите знания в устойчива печалба за партньорите си!
Резюме Саша Давидова извършва експертни консултации и обучения по маркетинг към EXPERTS.bg. Автор е в бизнес списания като "Бизнес клуб" и "Твоят бизнес", в качеството си на маркетинг експерт. Има две бакалавърски степени, съответно по „Маркетинг” в департамент „Икономика” и „Реклама” в департамент „Визуални изкуства” към НБУ. Магистърската и степен е по „Счетоводство и одитинг”, със специализация „Одитинг”, департамент „Икономика”, към същия университет.


Опит • от 2015 г. - понастоящем
Автор в сп. Бизнес клуб, рубрика "Експертите съветват", с ежемесечно участие, в помощ на малкия и среден бизнес, в качеството си на експерт по маркетинг;

• Маркетинг мениджър в EXPERTS (понастоящем);

• Маркетинг планиране: частен възложител;

• Mениджър по проекти: NEONETT;

• Мениджър продажби: www.spacenter.bg ; www.wellnesscenter.bg ; www.antiagingcenter.bg;

• Стаж по бранд мениджмънт в Телекомуникационна компания Мобилтел, Дирекция „Маркетингови комуникации", звено „Бранд мениджмънт";

• Стаж по счетоводство и одитинг: Счетоводно – данъчна къща „Ивана Консулт“.

Образование 2012 – 2014 г.
Магистър по „Счетоводство и одитинг", департамент „Икономика", НБУ;

2008 – 2012 г.
Бакалавър по „Маркетинг" , департамент „Икономика", НБУ, випуск;

2008 – 2012 г.
Бакалавър по „Реклама", НБУ, департамент „Визуални изкуства", випуск.
Компетенции • Маркетинг одит;
• Бранд одит;
• Сегментиране;
• Таргетиране;
• Позициониране;
• Маркетинг планиране;
• Маркетинг стратегия;
• Мърчъндазинг;
• Реклама и копирайтинг и др.


Успешни проекти
Онлайн списанията са www.spacenter.bg , www.wellnesscenter.bg , www.antiagingcenter.bg .
SPAcenter.bg
Статии на Саша Давидова
25.07. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Лоялността се изразява в привързването и удовлетвореността на потребителите към даден бранд, която води до многократни покупки. Тя представлява избирането и предпочитането на един ...
22.06. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Тази статия е за всеки, който продава нещо, но ако се колебаете дали прочита и ще е загуба на вашето време, то нека само ви кажа, следното, което със сигурност ще предизвика интере ...
30.05. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Най-напред какво е маркетинг микс? В началото на 50-те години проф. Нийл Борден определя “маркетинг микс” за съвкупността от действия, които могат да повлияят на решенията на потре ...
30.04. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Пиша тази статия, докато съм на вълна бюти маркетинг, защото съвсем наскоро взех участие във втория „Дермато-козметичен симпозиум”, където консултирах по маркетинг топ бюти брандов ...
27.04. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
В практиката ми съм консултирала и с колегите ми сме водили обучения по позициониране на марката. Освен това, сме го извършвали за някои брандове. Например, позиционирахме нова мар ...
30.03. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Често клиентите не купуват, защото е „скъпо”, независимо дали го изричат гласно или не. Най-обикновено следва сваляне на цените, дори продуктът да е уникален и стойностен, т.е. да ...
28.02. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Уважаеми читатели на сп. Бизнес клуб, знам, че много от вас прочетоха заглавието и си казаха „ооо, този дигитален маркетинг на съдържанието не е за моя бизнес!”. Момент, щом държ ...
30.01. 2016 г.
Автор: Саша Давидова
Разбирането на това как мислят и действат потребителите при вземане на решение за покупка би ни улеснило много в продажбения процес. Вероятно, за доста от Вас, обаче постигането на ...
22.12. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Има всеобщо схващане, че клиентите винаги са прави, дори се стига до метафората „Клиентът е Бог“. Доста от Вас вероятно си мислят, че това е твърде изопачено и имат право. Факт е ...
17.12. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Всичко е маркетинг! В тази теза вярвам и съм готова да доказвам. Вие сте хора от бизнеса, следователно, вие сте хора на маркетинга, независимо дали се занимавате конкретно с мар ...
01.12. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Според американската асоциация по маркетинг „личните продажби представляват процеса, при който производителят установява пряк контакт с търговеца или крайния получател, чрез който ...
03.11. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Според американската асоциация по маркетинг, насърчаването на продажбите представлява „маркетингови действия, които стимулират покупката на крайните потребители или повишават ефект ...
06.10. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Главните ПР дейности са: връзки с медиите - съобщение за медиите (пресрилийз), пресконференция, брифинг, интервю, изявление, публична реч, медиен мониторинг; имидж мейкърство; спец ...
01.09. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Заинтригувайте с ползи. Накарайте адресатите на вашето рекламно послание да си представят, че вече са купили вашия продукт. Обяснете им как той ще подобри качеството им на живот. О ...
01.08. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
В днешно време започнахме да прилагаме интегрирани маркетингови комуникации (ИМК) за разлика от миналото, когато често единствената комуникационна форма е била рекламата. Днес, е ...
30.04. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Концепцията за маркетинга започва да се прилага в туризма през 50-те години на 20-ти век. Туристическият маркетинг се разглежда като система от взаимно свързани способи за развитие ...
30.04. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Още през 1954 г. Питър Дракър пише, че за да създава и задържа потребители, всяка компания има две и само тези две основни функции – маркетинг и иновация.
30.03. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Уважаеми читатели, за да сте бранд (марка) не е нужно да работите в сферата на маркетинга, брандинга, PR или модата. Вие сте бранд, независимо какво и къде работите. Вашaта обкръ ...
28.02. 2015 г.
Автор: Саша Давидова
Уважаеми читатели, представители на малкия или среден бизнес, тази статия е точно за вас! Позиционират се както малките, така и средно-големите търговски марки, ако искате да ста ...
14.10. 2014 г.
Автор: Саша Давидова
Настоящите въпроси за ефективна комуникационна политика са важни, тъй като дават храна за размисъл при търсенето на отговори. Няма как да имате успешна комуникация, ако не сте с яс ...
11.10. 2014 г.
Автор: Саша Давидова
Множество автори на книги и научни издания дават определение за термина „бранд”, но първо би представям това на бащата на маркетинга – Котлър: „бранд” е термин, чиято дефиниция зав ...
Други експерти