+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434

IN YOUR HANDS

Консултантска компания с фокус върху развитието на постиженията и организационната ефективност.
IN YOUR HANDS вярват и разбират, че човешкият капитал е най-ценният актив във всяка организация. Наличието на служители с правилните компетенции е най-важният фактор за успеха на организацията. Инвестирането в човешкия капитал е една от най-добрите инвестиции, които организацията може да направи.