+359 879 222 434 office@experts.bg
+359 879 222 434
Начало Въпроси

ВЪПРОСИ

Ето три причини, другите може да откриете сами:
  • защото тренерите са практици и дават лични примери;
  • защото говорят достъпно и дават техники, които ако се спазват дават добри резултати;
  • защото водят диалог и отговарят директно на зададените въпроси, които възникват през цялото време на тренинга


Във всички бизнес индустрии, в които представителите им смятат, че някои от темите за тренинги, обявени в бутон "Тренинги" на сайта, биха били полезни за изнасяне в тяхната компания.
При тренинги на вътрешно-фирмени обучения да. При „отворени” (хора от различни бизнеси) обучения – не.

Не. Вижте в бутон "Тренинги" кои експерти водят такива. Останалите експерти извършват експертни услуги по маркетинг и брандинг.

EXPERTS отиват там, където ги покани дадена фирма.